Förnärvarande finns 17 samhälle i bigården men inom ett par år hoppas vi kunna utöka ytterligare.
Rätt invintring med rätt mängd foder och väl utförd varroabehandling gör att förutsättningarna för en övervintring lyckas bra.

Varrorabehandling pågår egentligen hela den aktiva säsongen. Inte ge detta kvalster en chans att växa sig stark är nyckeln till en lyckad biodling och bra övervintring.

Vår inriktning förutom honungsproduktion kommer att ligga på drottningodling, pollineringstjänster samt försäljning avläggare i mån av tillgång.


Pollineringstjänst

Kommer under 2018 att kunna erbjuda polllineringstjänst.

Så har du fruktodling, bärodling eller någon annan  form av verksamhet som är i behov av pollinering, hör då gärna av dig antingen per telefon eller att du fyller i formuläret här nedan och anger vad du behöver hjälp med.
070-270 81 10