Förnärvarande finns 17 samhälle i bigården men inom ett par år hoppas vi kunna utöka ytterligare.
Rätt invintring med rätt mängd foder och väl utförd varroabehandling gör att förutsättningarna för en övervintring lyckas bra.

Varrorabehandling pågår egentligen hela den aktiva säsongen. Inte ge detta kvalster en chans att växa sig stark är nyckeln till en lyckad biodling och bra övervintring.

Vår inriktning förutom honungsproduktion kommer att ligga på drottningodling, avläggare.

Kontakt: 
Per Berlin


070-270 81 10